Početna

Istorijat JKP Gradska toplana Novi Pazar

Preduzeće je otpočelo sa radom u sklopu stambenog preduzeća 1972.g. Tokom godina pretrpelo je niz transformacija, a pod imenom JKP ,,Gradska toplana" Novi Pazar otpočelo je sa radom 1999 g. Pretežna delatnost Toplane je snadbevanje parom i klimatizacija (šifra delatnosti 35.30), druge delatnosti kao sto su: izgradnja cevovoda (šifra delatnosti 42.21), postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema (šifra delatnosti 43.22), i ostalo. Preduzeće svoju delatnost bazira na radu 3 kotlarnice, i to: ,,Centralna kotlarnica" koja kao energent koristi mazut i kotlarnice ,,Lug" i ,,Bor" koje za proizvodnju toplotne energije koriste ugalj. Instalisani kapacitet u sve 3 kotlarnice iznosi 19.4 MW, od čega se trenutno greje 1169 stambenih jedinica i 133 korisnika iz poslovne kategorije, tri srednje škole i jedna osnovna škola, kao i jedna zdravstvena institucija - Dečiji dispanzer. Ukupna grejna površina iznosi 89,315,97m2 od čega je 64327,97m2 stambeni prostor, a 24988,00m2 poslovni prostor.

Osnovni podaci

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana je preduzeće za proizvodnju i distribuciju toplotne energije na teritoriji grada Novog Pazara. Proizvodnju toplotne energije obavlja u tri toplane, a distribucija do korisnika vrši se preko toplovodne mreže. Broj podstanica i dužina toplovodne mreže u stalnom su porastu jer Toplana kontinuirano širi svoje kapacitete i otvara mogućnost za nove prilključke na mrežu daljinskog grejanja.

Pun naziv preduzeća: Javno komunalno preduzeće ,,Gradska toplana" Novi Pazar
skraćeno JKP ,,Gradska toplana"
Adresa preduzeća: 28.novembra broj 35
Grad: Novi Pazar
Nadležno ministarstvo: Ministarstvo rudarstva i energetike
Vlasnička struktura: Grad Novi Pazar
Šifra delatnosti: 3530
Matični broj: 17227050
PIB: 101787232
JBBK: 82514
Direktor: Nemanja Mančić
Nadzorni odbor: Šefćet Zatrić, predsednik
Vladan Leković, član
Suad Suljković, član iz redova radnika
Telefon: 020/315875
Faks: 020/311939
email: office@toplananp.rs
sajt preduzeća: toplananp.rs