Pocetna

Istorijat JKP Gradska toplana Novi Pazar

Preduzece je otpocelo sa radom u sklopu stambenog preduzeca 1972.g. Tokom godina pretrpelo je niz transformacija, a pod imenom JKP ,,Gradska toplana" Novi Pazar otpocelo je sa radom 1999 g. Pretezna delatnost Toplane je snadbevanje parom i klimatizacija (sifra delatnosti 35.30), druge delatnosti kao sto su: izgradnja cevovoda (sifra delatnosti 42.21), postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema (sifra delatnosti 43.22), i ostalo. Preduzece svoju delatnost bazira na radu 3 kotlarnice, i to: ,,Centralna kotlarnica" koja kao energent koristi mazut i kotlarnice ,,Lug" i ,,Bor" koje za proizvodnju toplotne energije koriste ugalj. Instalisani kapacitet u sve 3 kotlarnice iznosi 19.4 MW, od cega se trenutno greje 1169 stambenih jedinica i 133 korisnika iz poslovne kategorije, tri srednje skole i jedna osnovna skola, kao i jedna zdravstvena institucija - Deciji dispanzer. Ukupna rejna povrsina iznosi 89,315,97m2 od cea je 64327,97m2 stambeni prostor, a 24988,00m2 poslovni prostor.

Osnovni podaci

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana je preduzeće za proizvodnju i distribuciju toplotne energije na teritoriji grada Novog Pazara. Proizvodnju toplotne energije obavlja u tri toplane, a distribudija do korisnika vrši se preko toplovodne mreže. Broj podstanica i dužina toplovodne mreže u stalnom su porastu jer Toplana kontinuirano širi svoje kapacitete i otvara mogućnost za nove prilključke na mrežu daljinskog grejanja.

Pun naziv preduzeca: Javno komunalno preduzece ,,Gradska toplana" Novi Pazar
skraceno JKP ,,Gradska toplana"
Adresa preduzeca: 28.novembra broj 35
Grad: Novi Pazar
Nadlezno ministarstvo: Ministarstvo rudarstva i energetike
Vlasnicka struktura: Grad Novi Pazar
Sifra delatnosti: 3530
Maticni broj: 17227050
PIB: 101787232
JBBK: 82514
Direktor: Vladimir Marinković
Nadzorni odbor: Sefcet Zatric, predsednik
Vladan Lekovic, clan
Suad Suljkovic, clan iz redova radnika
Telefon: 020/315875
Faks: 020/311939
email: jkptoplananp@mts.rs
sajt preduzeca: toplananp.rs