December

December 1, 2018

Način podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja

Podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja regulisan je Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Zahtev koji tražilac podnosi u […]