Novosti

September 20, 2022

U Kragujevcu potpisan Memorandum o razumevanju u okviru projekta “Obnovljivi izvori energije okruga u Srbiji – faza I”

Danas je u Kragujevcu potpisan Memorandum o razumevanju u okviru projekta “Obnovljivi izvori energije okruga u Srbiji – faza I”. Potpisnici su s jedne strane bili […]
December 1, 2018

Način podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja

Podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja regulisan je Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Zahtev koji tražilac podnosi u […]